TRADUCERI SIBIU

 

Domenii traduceri

  Pentru a raspunde corespunzator nevoilor specifice pentruserviciile de traducere si interpretariat ale clientilor nostri,ne-am specializat in cele mai diverse domenii:

 • traduceri generale: formulare, diverse acte
 • traduceri acte cu caracter personal: certificate de nastere, casatorie, livrete de familie, caziere judiciare, documente de identitate, adeverinte de celibat, permise de rezidenta, carti de munca, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului si cetateniei
 • traduceri tehnice:electric, mecanic, automatic, IT, constructii, transporturi, energetic
 • traduceri economice/comerciale: certificat constatator, acte ale societatilor comerciale: certificate de inmatriculare, acte constitutive, acte aditionale, caziere fiscale, contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, asociere, certificate de origine a marfii
 • traduceri juridice: somatii, notificari, texte legislative, hotarari judecatoresti, acte de cesiune, atestate, autorizatii diverse, sentinte de divort, procuri notariale , declaratii de celibat, de acord al parintilor, titluri executorii
 • traduceri medicale/farmaceutice: Adeverinte medicale, studii clinice, fise medicale, autorizatii de libera practica, diagnostice, fise pacienti, certificate de analize medicale, avize epidemiologice, prospecte medicamente
 • traduceri financiar/bancare: rapoarte de audit, situatii financiare, adeverinte/declaratii de venit, dosare leasing
 • traduceri IT&C: site-uri web, proiecte software, manuale de aplicatii IT & C
 • traduceri literare: beletristica, literatura universal
 • traduceri in marketing: plan de afaceri, analize SWOT, mape de prezentare, oferte
 • traduceri in media si comunicare: reclame, spoturi, anunturi publicitare
 • traduceri in domeniul transporturilor: declaratii vamale, declaratie de insotire a marfii, licente de transport
 • traduceri contabile: facturi de import/export, bilanturi

Traducerile sunt realizate de traducatori autorizati de Ministerul de Justitie, de aceea oferim la solicitarea clientului si legalizarea notariala a traducerilor, precum si supralegalizarea cu Apostila Conventiei de la Haga pentru documentele care urmeaza a fi folosite in strainatate.

Exemple de situatii in care sunt solicitate traduceri legalizate notarial:
 • Traduceri legalizate caziere judiciare si fiscale
 • Traduceri legalizate declaratii de eligibilitate fiscala
 • Traduceri legalizate ale pasapoarte
 • Traduceri legalizate facturi pentru evidente contabile
 • Traduceri legalizate documente financiare
 • Traduceri legalizate juridice, generale
 • Traduceri legalizate contracte prestari Servicii
 • Traduceri legalizate documente tehnice
 • Traduceri legalizate ale instructiunilor de folosire pentru diverse echipamente
 • Traduceri legalizate acte de provenienta autoturisme
 • Traduceri legalizate procuri vanzare cumparare